Công ty 990

06/11/2019

- Tên đầy đủ: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 990.

- Tên viết tắt: Công ty 990.

- Mã số doanh nghiệp: 0300493194.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 214 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

- Người Đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Thủy.

- Chức vụ: Phó Giám đốc phụ trách công ty.

- Lịch sử hoạt động:

          + Công ty 990 nguyên là Xí nghiệp đời sống 990 của Bộ chỉ huy CSND – CATP được thành lập ngày 13/12/1990. Hoạt động theo quy định tại Nghị định 268/HĐBT của Hội đồng Bộ Trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ).

          + Ngày 02/11/1992, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định số 2619/QĐ-UB chuyển Xí nghiệp đời sống 990 thành Công ty quốc doanh lấy tên Công ty sản xuất kinh doanh và dịch vụ 990 trực thuộc công an thành phố Hồ Chí Minh.

          + Ngày 18/01/1993, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định số 24/QĐ-UB thành lập DNNN đối với công ty SX-KD-DV 990.

          + Ngày 11/4/2000, Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định số 309/2000/QĐ-BCA(H11) về việc chuyển đổi DNNN Công ty sản xuất kinh doanh và dịch vụ 990 thành DNNN hoạt động công ích (gọi tắt là Công ty 990).

          + Ngày 08/02/2010, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 485/QĐ-BCA công nhận Công ty 990 – Công an thành phố Hồ Chí Minh là Công ty an ninh. Đơn vị trực thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh phục vụ công tác chiến đấu của Công an thành phố Hồ Chí Minh và của lực lượng CAND.

          + Ngày 23/9/2010, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 3791/QĐ-BCA về việc chuyển Công ty 990 - Công an thành phố Hồ Chí Minh thành Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

          + Ngày 26/10/2012, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 5292/QĐ-BCA công nhận Công ty TNHH một viên 990 - Công an thành phố Hồ Chí Minh là doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh thay thế Quyết định số 485/QĐ-BCA ngày 08/02/2010.

          - Ngành nghề kinh doanh:

STT

Tên ngành, lĩnh vực

01

Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng.

Chi tiết: Sản xuất điện tử, viễn thông tin học phục vụ công tác, chiến đấu của Công an thành phố Hồ Chí Minh và của lực lượng Công an nhân dân (trừ tái chế phế thải, gia công cơ khí, xi mạ điện tại trụ sở).

02

Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính.

Chi tiết: Sản xuất ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông tin học phục vụ công tác, chiến đấu của Công an thành phố Hồ Chí Minh và của lực lượng Công an nhân dân (trừ tái chế phế thải, gia công cơ khí, xi mạ điện tại trụ sở).

03

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

Chi tiết: Thi công xây dựng, sửa chữa các công trình đặc thù, chuyên dùng (trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, công trình nghiệp vụ..) phục vụ công tác, chiến đấu của Công an thành phố Hồ Chí Minh và của lực lượng Công an nhân dân.

04

Lắp đặt hệ thống điện.

Chi tiết: Lắp đặt thiết bị, thi công công trình PCCC cho Công an thành phố Hồ Chí Minh và của lực lượng Công an nhân dân. Lắp đặt hệ thống điện gia dụng, công nghiệp, hệ thống điện lạnh, hệ thống âm thanh, ánh sáng (không gia công cơ khí, tái chế phế thải xi mạ điện tại trụ sở).

05

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác.

Chi tiết: Lắp ráp sửa chữa phương tiện vận tải bộ, thuỷ phục vụ công tác, chiến đấu của Công an thành phố Hồ Chí Minh, và lực lượng Công an nhân dân. Sửa chữa các loại ô tô, mô tô phục vụ ngành và tham gia thị trường (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).

06

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú).

Chi tiết: Sản xuất hàng may trang phục phục vụ ngành và tham gia thị trường (trừ tẩy, nhuộm, hồ in, gia công hàng đã qua sử dụng).

07

Xây dựng nhà các loại.

Chi tiết: Xây dựng các loại nhà, xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp, trang trí nội thất.

08

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế.

Chi tiết: Sản xuất các loại giường, tủ, bàn, ghế (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, chế biến gỗ, xi mạ điện tại trụ sở).

09

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác.

Chi tiết: Lắp đặt các thiết bị về hệ thống an ninh cảnh báo, hệ thống chống đột nhập, hệ thống báo trộm, hệ thống camera, hệ thống điểu khiển từ xa, hệ thống quạt tăng áp buồng thang, hệ thống thông gió, hút khói, hệ thống chống sét, cấu kiện cơ khí và ăng ten các loại; hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy phục vụ ngành Công an và tham gia thị trường (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).

10

Hoạt động viễn thông có dây.

Chi tiết: Dịch vụ thiết lập mạng và truyền dữ liệu.

11

Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính.

Chi tiết: Lắp đặt các thiết bị về hệ thống mạng máy vi tính, hệ thống tổng đài điện thoại, hệ thống máy phục vụ văn phòng.

12

Sản xuất khác.

Chi tiết: Sản xuất phương tiện, thiết bị PCCC cho Công an thành phố Hồ Chí Minh và của lực lượng Công an nhân dân. Sản xuất công cụ hỗ trợ phục vụ ngành Công an và tham gia thị trường (trừ tái chế phế thải, xi mạ điện, gia công cơ khí tại trụ sở).

13

Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật.

Chi tiết: Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông tin học phục vụ công tác, chiến đấu của Công an thành phố Hồ Chí Minh và của lực luợng Công an nhân dân.

14

Sửa chữa thiết bị khác.

Chi tiết: Sửa chữa công cụ hỗ trợ phục vụ ngành Công an và tham gia thị truờng (trừ tái chế phế thải, xi mạ điện, gia công cơ khí tại trụ sở).

15

Bán buôn chuyên doanh khác.

Chi tiết: Cung cấp các thiết bị về hệ thống an ninh cảnh báo, hệ thống chống đột nhập, dịch vụ thiết lập mạng và truyền dữ liệu, hệ thống báo trộm, báo cháy, hệ thống camera, hệ thống điều khiển từ xa, hệ thống quạt tăng áp buồng thang, hệ thống thông gió, hút khói, hệ thống chữa cháy, hệ thống chống sét, hệ thống điện gia dụng, công nghiệp, hệ thống điện lạnh, hệ thống âm thanh, ánh sáng, hệ thống mạng máy vi tính, hệ thống tổng đài điện thoại, hệ thống máy phục vụ văn phòng.

16

Hoạt động thiết kế chuyên dụng.

Chi tiết: Thiết kế hệ thống an ninh cảnh báo, hệ thống chống đột nhập, dịch vụ thiết lập mạng và truyền dữ liệu, hệ thống báo trộm, báo cháy, hệ thống camera, hệ thống điều khiển từ xa, hệ thống quạt tăng áp buồng thang, hệ thống thông gió, hút khói, hệ thống chữa cháy, hệ thống chống sét, hệ thống điện gia dụng, công nghiệp, hệ thống điện lạnh, hệ thống âm thanh, ánh sáng, hệ thống mạng máy vi tính, hệ thống tổng đài điện thoại, hệ thống máy phục vụ văn phòng.

17

Quản lý các nguồn vốn, tài sản của Công an thành phố Hồ Chí Minh tham gia liên doanh với các đơn vị kinh tế trong và ngoài nuớc.

 

- Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu: Doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước, vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ trong 03 năm: 2016, 2017, 2018:

ĐVT: Triệu đồng

Năm

Doanh thu

Lợi nhuận

Nộp NSNN

Vốn CSH

Vốn điều lệ

2016

281.569

106.476

32.194

101.629

88.755

2017

190.027

10.356

14.806

105.310

88.755

 

- Thu nhập bình quân người lao động:

+ Năm 2016: 13.267.000 đồng/người/tháng.

+ Năm 2017: 14.116.000 đồng/người/tháng.

+ Năm 2018: 15.933.668 đồng/người/tháng.

 

Ban biên tập
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website