CÔNG TY 19-5

06/11/2019

- Tên đầy đủ: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 19-5, Bộ Công an.

- Tên viết tắt: Công ty 19-5, Bộ Công an.

- Mã số doanh nghiệp: 0100110126

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 98 đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

- Người Đại diện theo pháp luật: Dương Mạnh Trường.

- Chức vụ: Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

- Lịch sử hoạt động:

           + Năm 1988, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) thành lập Xí nghiệp May 19-5 (tiền thân của Công ty 19-5 hiện tại);

           + Năm 1996, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ra quyết định thành lập Công ty May 19-5 trên cơ sở sáp nhập Xí nghiệp May 19-5 và Xí nghiệp Sản xuất trang phục;

           + Năm 2000, Bộ trưởng Bộ Công an ra quyết định sáp nhập Xưởng may thuộc Công ty Phương Nam vào Công ty May 19-5;

           + Năm 2010, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định công nhận Công ty 19-5 là Công ty An ninh và quyết định chuyển Công ty 19-5 thành Công ty TNHH một thành viên do Bộ Công an làm chủ sở hữu và phân cấp ủy quyền cho Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật quản lý trực tiếp. Đồng thời, Bộ Công an cũng phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên 19-5 theo đúng quy định của pháp luật.

           + Năm 2012, Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định công nhận lại Công ty TNHH một thành viên 19-5 là doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh.

- Ngành nghề kinh doanh:

a) Danh mục ngành nghề, lĩnh vực hoạt động phục vụ an ninh

STT

TÊN NGÀNH

01

Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục).

02

Sản xuất các loại hàng dệt khác.

03

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú).

04

Sản xuất giày dép.

 

b) Danh mục ngành nghề, lĩnh vực hoạt động kinh doanh bổ sung

STT

TÊN NGÀNH

01

Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm lông thú.

02

Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại.

03

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại.

04

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại.

05

Sản xuất sản phẩm khác từ cao su.

06

Sản xuất sản phẩm từ plastic.

07

Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép.

08

Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm.

09

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh.

 

c) Danh mục, lĩnh vực ngành nghề khác

STT

TÊN NGÀNH

01

Ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật và ngành nghề phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh do Bộ trưởng Bộ Công an, Cục trưởng Cục Công nghiệp an ninh giao và mục tiêu hoạt động của Công ty nêu tại Điều 5 của Điều lệ.

 

- Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu: Doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước, vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ trong 03 năm 2016, 2017, 2018:

ĐVT: Triệu đồng

Năm

Doanh thu

Lợi nhuận

Nộp NSNN

Vốn CSH

Vốn điều lệ

2016

634.642

38.372

27.555

203.125

183.992

2017

666.254

29.459

25.543

210.191

183.992

2018

623.995

29.316

27.431

217.225

183.992

 

- Thu nhập bình quân người lao động:

+ Năm 2016:  11.036.000 đ/người/tháng.

+ Năm 2017: 11.234.000 đ/người/tháng.

+ Năm 2018: 10.804.000 đ/người/tháng.

 

Ban biên tập
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website