Công ty In Ba Đình

05/11/2019

- Tên đầy đủ: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên In Ba Đình.

- Tên viết tắt: Công ty In Ba Đình.

- Mã số doanh nghiệp: 0100110278.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 160 Thái Thịnh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Người Đại diện theo pháp luật: Nguyễn Đức Trìu.

- Chức vụ: Tổng Giám đốc.

- Lịch sử hoạt động:

           + Ngày 26/10/1996: Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành QĐ số 728/QĐ-BNV(H11) về việc thành lập Doanh nghiệp nhà nước Công ty In – XZ 72 Bộ Nội vụ (Trên cơ sở hợp nhất Xí nghiệp in tổng hợp và Xí nghiệp giấy XZ 72).

           + Ngày 21/12/1999: Bộ trưởng Bộ Công an ban hành QĐ số 819/1999/QĐ-BCA(X13) về việc hợp nhất doanh nhiệp nhà nước thành doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích (Trên cơ sở hợp nhất Công ty In XZ 72 và Xí nghiệp in 2).

           + Ngày 08/02/2010: Bộ trưởng Bộ Công an ban hành QĐ số 488/QĐ-BCA quyết định về việc công nhận Công ty In Ba Đình, Bộ Công an là Công ty an ninh.

           + Ngày 23/09/2010: Bộ trưởng Bộ Công an ban hành QĐ số 3787/QĐ-BCA về việc chuyển Công ty in Ba Đình thành Công ty TNHH MTV In Ba Đình do Nhà nước làm chủ sở hữu.

           + Ngày 26/10/2012: Bộ trưởng Bộ Công an ban hành QĐ số 5286/QĐ-BCA về việc công nhận Công ty TNHH MTV In Ba Đình, Bộ Công an là doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh.

- Ngành nghề kinh doanh:

a) Danh mục, lĩnh vực hoạt động phục vụ an ninh

STT

Tên ngành, lĩnh vực

01

In các loại tài liệu, biểu mẫu, hồ sơ nghiệp vụ, các loại sách, báo, tạp chí, xuất bản phẩm phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân và nhu cầu xã hội. In các loại giấy tờ có giá.

02

Sản xuất các loại giấy, vật liệu chống giả có độ bảo mật cao dùng trong ngành Công an và các cơ quan khác có nhu cầu.

03

Cung cấp máy móc thiết bị, linh kiện cho hệ thống truy xuất nguồn gốc phục vụ công tác quản lý, công tác nghiệp vụ trong ngành Công an và nhu cầu xã hội.

 

b) Danh mục, lĩnh vực hoạt động kinh doanh bổ sung

STT

Tên ngành, lĩnh vực

01

Sản xuất các loại nhãn, tài liệu in biến đổi, tem chống hàng giả: Đề can, Đề can vỡ, Hologram, Tem thông minh (tem điện tử, tem QR code); Cung cấp giải pháp, phần mềm tem điện tử truy xuất nguồn gốc; Cung cấp dịch vụ truy xuất nguồn gốc của tem thông minh (tem điện tử, tem QR code).

02

Nhập khẩu các loại vật tư, thiết bị in, giấy và vật liệu chống giả cho ngành in.

 

c) Danh mục ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh khác

STT

Tên ngành, lĩnh vực

01

Ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật và ngành nghề phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh do Bộ Công an giao và mục tiêu hoạt động của Công ty.

 

- Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu: Doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước, vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ trong 03 năm: 2016, 2017, 2018:

ĐVT: Triệu đồng

Năm

Doanh thu

Lợi nhuận

Nộp NSNN

Vốn CSH

Vốn điều lệ

2016

157.159

3.132

3.019

106.576

108.500

2017

146.933

1.501

2.597

106.926

108.500

2018

159.295

1.742

2.971

107.339

108.500

 

- Thu nhập bình quân người lao động:

+ Năm 2016: 8.886.000đ/người/tháng.

+Năm 2017: 8.548.000đ/người/tháng.

+ Năm 2018: 9.453.000đ/người/tháng.

 

Ban biên tập
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website