Công ty Tháng 8

05/11/2019

- Tên đầy đủ: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tháng 8.

- Tên viết tắt: Công ty Tháng 8.

- Mã số doanh nghiệp: 0100110581.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 109 phố Huế, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

- Người Đại diện theo pháp luật: Trần Quốc Ngọc.

- Chức vụ: Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty.

- Lịch sử hoạt động:

          + Công ty Tháng 8 tiền thân là Xí nghiệp Tháng 8, được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thành lập theo Quyết định số 1715/QĐ-UB ngày 11/4/1990.

          + Ngày 10/12/2003, Bộ Công an có Quyết định số 979/2003/QĐ-BCA(H11) về việc đổi tên Xí nghiệp Tháng 8 thành Công ty Tháng 8 100% vốn nhà nước, thuộc Công an thành phố Hà Nội.

          + Ngày 23/9/2010, Bộ Công an có Quyết định số 3790/QĐ-BCA về việc chuyển đổi Công ty Tháng 8 - Công an thành phố Hà Nội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.

          + Đến thời điểm hiện nay, Công ty vẫn hoạt động theo loại hình doanh nghiệp quy định tại Quyết định 3790/QĐ-BCA nói trên.

- Ngành nghề kinh doanh:

STT

Tên ngành, lĩnh vực

01

May trang phục (trừ trang phục da từ lông thú)

Công nghiệp may mặc

Trang phục Công an

02

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác

Sửa chữa trung đại tu ô tô

03

Bảo dưỡng, sửa chữa mô tô, xe máy

Sửa chữa trung đại xe máy

04

In ấn

In ấn tài liệu nghiệp vụ cho Ngành

05

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Kinh doanh hàng hóa tiêu dùng, hàng công nghệ phẩm, điện máy

06

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Quản lý, khai thác các dịch vụ các nhà chung cư thuộc Công an thành phố Hà Nội (không bao gồm kinh doanh bất động sản)

07

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Tổ chức xây dựng, cải tạo sửa chữa doanh trại, trụ sở làm việc của Công an thành phố

08

Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan

Chi tiết: tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát; tư vấn kiểm tra, tư vấn kiểm định kỹ thuật phương tiện phòng cháy và chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

09

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Chi tiết: mua, bán phương tiện thiết bị, vật tư phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

10

Sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy, cứu nạn cứu hộ

11

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

Chi tiết: thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ

12

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Chi tiết: mua bán, dự trữ, cung ứng, cấp phát xăng dầu phục vụ yêu cầu công tác chiến đấu của ngành Công an và nhu cầu xã hội theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an

13

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

14

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ

Chi tiết: nghiên cứu, sản xuất tư vấn, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật công nghệ về phòng cháy và chữa cháy

15

Huấn luyện, hướng dẫn nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu

 

- Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu: Doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước, vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ trong 03 năm: 2016, 2017, 2018:

ĐVT: Triệu đồng

Năm

Doanh thu

Lợi nhuận

Nộp NSNN

Vốn CSH

Vốn điều lệ

2016

41.800

5.500

1.600

25.700

28.300

2017

73.500

2.400

3.400

30.400

28.300

 

- Thu nhập bình quân người lao động:

+ Năm 2016: 7.700.000đ/người/năm.

+ Năm 2017: 7.800.000đ/người/năm.

+ Năm 2018: 7.400.000đ/người/năm.

 

Ban biên tập
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website