Thông báo tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân

28/03/2024

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an thông báo tuyển chọn 29 công dân vào Công an nhân dân để phục vụ nhu cầu công tác của đơn vị. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ ngày 20/3/2024 đến ngày 30/4/2024.

Viện Khoa học hình sự tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân

23/12/2023

Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an thông báo tuyển chọn công dân vào công tác trong Công an nhân dân theo chỉ tiêu đã được Bộ Công an phê duyệt.

Thông báo tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân phục vụ công tác tại Cục Công nghệ thông tin, Bộ Công an

15/11/2023

Căn cứ Thông tư số 21/2023/TT-BCA ngày 22/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân; Căn cứ Công văn số 13474/X01-P2 ngày 26/9/2023 của Cục Tổ chức cán bộ về việc thông báo chỉ tiêu các nguồn tuyển và định hướng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công nghệ thông tin. Cục Công nghệ thông tin thông báo tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân phục vụ công tác tại Cục Công nghệ thông tin, Bộ Công an; cụ thể như sau:

Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website