Dự thảo Thông tư quy định về tuyển chọn và thực hiện chế độ, chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

18/08/2023
Bộ Công an dự thảo Thông tư quy định về tuyển chọn và thực hiện chế độ, chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân gồm 04 Chương 21 Điều để lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.


Theo đó, Thông tư này quy định về chỉ tiêu, thời gian, đối tượng, tiêu chuẩn tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (gọi chung là tuyển quân); ngành nghề tuyển chọn công dân nữ; phân công trách nhiệm và phối hợp trong tuyển quân; thực hiện chế độ, chính sách đối với công dân trong thời gian thực hiện lệnh gọi khám sức khỏe và chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong thời hạn phục vụ tại ngũ, xuất ngũ.
 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.


Quy định độ tuổi và tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Ngoài các quy định về đối tượng, tiêu chuẩn tuyển chọn theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, dự thảo Thông tư quy định công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân phải bảo đảm về độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 thì tuyển chọn đến hết 27 tuổi. Đối với các đơn vị Cảnh sát cơ động, Cảnh sát bảo vệ, Cảnh sát đặc nhiệm, Cảnh vệ, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, độ tuổi tuyển chọn từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Về tiêu chuẩn chính trị đối với bản thân và các thân nhân trong gia đình (gồm: Cha, mẹ đẻ; cha, mẹ vợ hoặc chồng; người trực tiếp nuôi dưỡng của bản thân, của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; anh chị em ruột của bản thân) phải đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an. 

Ngành nghề cần thiết tuyển chọn công dân nữ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Bên cạnh đó, dự thảo Thông tư quy định việc tuyển chọn công dân nữ đã tốt nghiệp đào tạo trình độ trung cấp trở lên ở các ngành, nghề chuyên môn gồm: Y, dược; Sư phạm; Thể dục thể thao và bảo đảm các tiêu chuẩn về độ tuổi và tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, nếu tự nguyện và Công an đơn vị, địa phương có nhu cầu thì được xem xét, tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Chế độ, chính sách đối với công dân trong thời gian thực hiện khám sức khỏe theo lệnh gọi của Trưởng Công an cấp huyện

Trong thời gian thực hiện khám sức khỏe, công dân tham dự tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được hưởng các chế độ, chính sách quy định đối với công dân trong thời gian thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự, như sau: Công dân đang làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước trong thời gian thực hiện khám sức khỏe theo lệnh gọi của Trưởng Công an cấp huyện được hưởng nguyên lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tầu xe đi, về theo chế độ quy định hiện hành của pháp luật; Công dân không thuộc các cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước trong thời gian thực hiện khám sức khỏe theo lệnh gọi của Trưởng Công an cấp huyện được đảm bảo các chế độ sau: Tiền ăn bằng mức tiền một ngày ăn cơ bản của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ. Thanh toán tiền tầu xe đi, về theo chế độ quy định hiện hành của pháp luật.

Ngoài ra, dự thảo Thông tư cũng quy định chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong thời hạn phục vụ tại ngũ và khi xuất ngũ; chế độ chính sách đối với trường hợp hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ quá trình thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trúng tuyển các trường Công an nhân dân hoặc các trường ngoài Công an nhân dân (do Bộ Công an cử đi đào tạo), trong quá trình học tập xin thôi học, nhà trường trả về đơn vị thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trước đây (đơn vị sơ tuyển).

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 60 ngày kể từ ngày đăng (nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm). Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể xem toàn văn dự thảo và tham gia đóng góp ý kiến tại đây.
 

Duy Thanh
Tìm kiếm