Quốc hội Khóa XIV thông qua 03 luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng

Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua 03 luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự của lực lượng Công an nhân dân.

Theo đó, Bộ Công an đã tổ chức biên soạn tài liệu giới thiệu những nội dung cơ bản của 03 luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8, gồm: Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

 

Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an đăng tải 03 luật nêu trên cùng 03 tài liệu giới thiệu những nội dung cơ bản của 03 luật (được đính kèm dưới đây) để Công an các đơn vị, địa phương phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác công an./.

 

 

Văn bản liên quan:
Minh An