Công an tỉnh Lạng Sơn vinh danh các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020

05/06/2020
Chiều 05/6/2020, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ VIII giai đoạn 2015 - 2020. Dự Hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn; Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Trong 05 năm qua (2015 - 2020), phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc trong Công an tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều đổi mới, sáng tạo về biện pháp, đề ra các nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể, triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, bám sát nhiệm vụ chính trị, gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn khác do Đảng, ngành Công an và địa phương phát động. 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội nghị.

 

Tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; tỷ lệ điều tra khám phá án cao đạt 91,9%, án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; công tác quản lý hành chính phục vụ có hiệu quả phòng ngừa tội phạm; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được quan tâm, chỉ đạo sâu sát, nhiều mô hình, thiết thực, hiệu quả được nhân rộng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật đạt được nhiều kết quả, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn. 

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, Công an tỉnh Lạng Sơn vinh dự 02 lần được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; 03 lần được tặng Cờ thi đua Bộ Công an; 1.027 tập thể, 8.296 cá nhân được các cấp khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác và trong các phong trào thi đua.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Huân chương Chiến công hạng Ba và Cờ thi đua của Chính phủ tặng 01 tập thể thuộc Công an tỉnh Lạng Sơn.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ; đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn biểu dương thành tích mà Công an tỉnh Lạng Sơn đạt được trong thời gian qua, chúc mừng các gương điển hình tiên tiến được khen thưởng, biểu dương tại Hội nghị; khẳng định, Công an tỉnh Lạng Sơn đã làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu với cấp ủy, chính quyền triển khai các chủ trương, giải pháp về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, lực lượng vũ trang, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân bảo vệ an ninh, trật tự. Đồng thời đề nghị, thời gian tới Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quan tâm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua, xác định nội dung thi đua trong công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh. 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng các đại biểu và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2015 - 2020.

 

Phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc phải được tổ chức phối hợp chặt chẽ với thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Công an nhân dân học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở, Lạng Sơn cùng cả nước xây dựng nông thôn mới. Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, phát huy vai trò điển hình tiên tiến, biểu dương khen thưởng kịp thời người tốt việc tốt, cách làm hay, sáng tạo, tạo động lực thúc đẩy thi đua nâng cao hiệu quả trên các lĩnh vực công tác Công an...

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tưởng Chính phủ, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Huân chương Chiến công hạng Ba và Cờ thi đua của Chính phủ tặng 01 tập thuộc Công an tỉnh Lạng Sơn. Công an tỉnh Lạng Sơn vinh danh 13 tập thể, 107 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào Vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2015 - 2020...

Các gương điển hình tiên tiến giao lưu tại Hội nghị.

 

 

Thủy Quyên
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website