Vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang

05/08/2020
Sáng 05/8/2020, Đảng bộ Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang dự và phát biểu chỉ đạo.
Thứ trưởng Bùi Văn Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.

 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Công an tỉnh Bắc Giang đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác; giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; quan tâm chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, nội bộ luôn đoàn kết thống nhất; hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XVI đã đề ra.
 
Nổi bật, Đảng bộ Công an tỉnh Bắc Giang đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng Đảng… Thường xuyên quan tâm, kiện toàn đội ngũ cấp ủy viên các cấp, bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các mặt công tác. Triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy Công an tỉnh Bắc Giang tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, “tăng cường cơ sở” theo hướng “Tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; đã bố trí 100% Trưởng Công an cấp huyện không phải là người địa phương; hoàn thành bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã tại 100% xã, thị trấn với 582 đồng chí.
 
Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

 

Bên cạnh đó, Đảng bộ Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa nghiệp vụ với phòng ngừa xã hội; tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt 82,98%, án đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 99,12%; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt 91,2%. Thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương; công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được tăng cường hơn, góp phần kéo giảm số vụ cháy và thiệt hại do cháy, nổ gây ra…

Thứ trưởng Bùi Văn Nam với các đại biểu tham dự Đại hội.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thứ trưởng Bùi Văn Nam; đồng chí Dương Văn Thái nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ Công an tỉnh Bắc Giang đạt được trong 05 năm qua.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị, Đảng bộ Công an tỉnh Bắc Giang cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh ủy Bắc Giang về bảo đảm an ninh, trật tự, về công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân, nhất là nghiên cứu, tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 51 về “Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia” và tới đây là Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII. Khẩn trương xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động, đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội...

 
Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu tại Đại hội.

 

Tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội để làm giảm tội phạm hình sự, triệt tiêu các điều kiện nảy sinh tội phạm, nâng tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; rà soát đấu tranh mạnh để trấn áp, triệt xóa, không để tồn tại các băng, nhóm tội phạm hoạt động trên địa bàn; đấu tranh, trấn áp mạnh với tội phạm ma túy... Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là quản lý xuất nhập cảnh, người nước ngoài; làm tốt công tác thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; xây dựng dữ liệu quốc gia về dân cư và công tác cải cách hành chính…

 
Thứ trưởng Bùi Văn Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc về xây dựng Đảng; nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; xây dựng cơ sở Đảng, cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu ở từng chi bộ và mỗi đảng viên, gắn bó chặt chẽ, mật thiết với nhân dân; chú trọng xây dựng, phát hiện và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc... Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” gắn với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào “Học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”... 
 
Đồng chí Thứ trưởng tin tưởng, với những chiến công, thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, với khí thế mới, phương châm hành động và sự quyết tâm, Đảng bộ Công an tỉnh Bắc Giang sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang…

 

Bắc Sơn
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website