Tăng cường phối hợp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước.

07/10/2011
Ngày 28/9/2011, tại Hà Nội, Cục Tác chiến Bộ Quốc phòng và Văn phòng Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị Giao ban Quý III/2011. 

Hội nghị nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả việc phối hợp công tác giữa hai cơ quan tham mưu của hai Bộ: Quốc phòng và Công an theo Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; đồng thời bàn và xác định các nhiệm vụ, giái pháp nhằm nâng cao hiệu quả sự phối hợp giữa hai đơn vị trong thời gian tới.

Đồng chí Thiếu tướng Trần Anh Vinh, Cục trưởng Cục Tác chiến và đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ Công an đồng chủ trì Hội nghị; tham dự hội nghị giao ban có lãnh đạo Cục tác chiến, lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an, lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Tác chiến Bộ Quốc phòng và Văn phòng Bộ Công an.
 
 
 

 
Hội nghị đã thống nhất đánh giá trong Quý III/2011 nói riêng và từ đầu năm 2011 đến nay, trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân uỷ Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Đảng uỷ CATW, lãnh đạo Bộ Công an; Cục Tác chiến và Văn phòng Bộ Công an đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Thủ trưởng hai Bộ chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị định số 77/2010/NĐ-CP; phối hợp phục vụ tốt Hội nghị Giao ban giữa Bộ Công an - Bộ Quốc phòng 6 tháng đầu năm 2011; chủ động tham mưu cho Thủ trưởng hai Bộ chỉ đạo các lực lượng chức năng  tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các lực lượng xử lý nhanh các vấn đề, các điểm nóng về an ninh, trật tự; triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn Hội nghị Trung ương II khóa XI và Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIII; kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, các hoạt động chào mừng Quốc khánh 02/9… được dư luận trong, ngoài nước đánh giá cao.
 
Hội nghị cũng thống nhất phương hướng công tác phối hợp của 02 đơn vị trong Quý IV/2011, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ:
 
- Tăng cường, chủ động công tác nắm, phân tích, đánh giá chính xác tình hình; kịp thời báo cáo, tham mưu cho lãnh đạo hai Bộ (Công an - Quốc phòng) các giải pháp phối hợp, đảm bảo an ninh, quốc phòng của đất nước.
 
- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung nêu trong Kết luận số 1972/KL/BCA-BQP ngày 02/8/2011 của Thủ trưởng hai Bộ tại Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2011; tham mưu lãnh đạo hai Bộ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng Thông tư liên Bộ hướng dẫn thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ.
 
- Thống nhất trình lãnh đạo hai Bộ phê chuẩn Kế hoạch tổ chức kiểm tra liên ngành năm 2011 và Kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban năm 2011 giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thực hiện Nghị định 77/NĐ-CP năm 2011./.
 
Văn Tiến
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website