• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Thông tư quy định về quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trong Công an nhân dân


Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.

 

Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Công an
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 21/06/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến 21/08/2022

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc